Областен информационен център - Видин публикува на своята страница информация за проекта.

Работата по проект SEM- Centers продължава
Регионален Агробизнес Център-Видин /РАБЦ/ съобщава на заинтересованите страни, че ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЗАЕТОСТ в областта на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ с акроним „SEM -Centers ” финансиран по проект №16.4.2.077 на Програма Интеррег V-A Румъния-България, продължава своята дейност и през 2021 г.