Оперативна програма за човешки капитал

ARIES Oltenia приключи поредната сесия за подаване на проекти в рамките на Оперативна програма „Човешки капитал“.
Този път ARIES Oltenia се присъедини към ATUs от Śînțăreni – Gorj County и Ponoarele – Mehedinți County в усилията им за насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността в региона SV Oltenia чрез създаване на предприятия за социална икономика в селските райони.
Създадените предприятия ще имат за основен предмет на дейност преработката на селскостопански продукти, като по този начин ще допринесат за устойчивото икономическо развитие на селската среда в района на СВ Олтения.
Поддържайте връзка с нашия център за най-новата информация относно възможностите за финансиране на селските райони чрез субекти на социалната икономика