Подкрепа за микрогрантове

Можете да получите достъп до подкрепа чрез микрогрантове за подкрепа
предприемачество на безработни млади NEETs, с акцент върху тези в селските райони и тези, принадлежащи към ромското малцинство, на възраст 16-29 години, пребиваващи или пребиваващи в един от допустимите региони за развитие (Център, Североизток, Северозапад, Запад и Букурещ Илфов ), предварително регистриран и профилиран от Службата по заетостта - SPO (Национална агенция по заетостта чрез звената с юридическо лице на нейно подчинение в допустимите региони за развитие), включително самостоятелна заетост, с цел създаване на нови работни места.

Подробности на: https://legestart.ro/schema-de-ajutor-de-minimis-viitor.../